nowość szkolenie stacjonarne

Protezy całkowite, częściowe i szkieletowe | 4. edycja

dr n. med.

Bohdan Bączkowski
OfflineEventAttendanceMode EventScheduled

Data szkolenia

25.10.2024 r. 10:00-19:00
2024-10-25T00:00:00+02:00
26.10.2024 r. 10:00-19:00
27.10.2024 r. 10:00-19:00
2024-10-27T00:00:00+02:00

Miejsce szkolenia

Sound Garden Hotel
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa

Ilość wolnych miejsc

12

Ilosć godzin szkolenia

24h

Materiały video

2h

Ilość punktów edukacyjnych

24 pkt
Protezy całkowite, częściowe i szkieletowe | 4. edycja
5450 PLN

Dla kogo jest to szkolenie?

Jak prawidłowo zaplanować leczenie protezami ruchomymi i wybrać optymalne rozwiązanie protetyczne? W jaki sposób przeprowadzić analizę płaszczyzny okludalnej oraz zaplanować konstrukcję protezy szkieletowej? O ile bezpiecznie mogę podnieść zwarcie w takich protezach? Jak ustalić zwarcie centralne u pacjenta bezzębnego? W jaki sposób wykonać wycisk anatomiczny u takiego pacjenta? A jak wycisk czynnościowy? Jak szybko naprawić uszkodzoną protezę? O ile bezpiecznie mogę podnieść zwarcie w protezach szkieletowych? Jak leczyć pacjentów bezzębnych przy uzupełnieniach bazujących na implantach? Jak prawidłowo pobrać wycisk pod protezę OVD? No i na koniec… jak zaopiekować się pacjentem już po oddaniu protezy, tak by zmaksymalizować satysfakcję z całego leczenia?

Pytań i wątpliwości dotyczących wykonywania protez protetycznych jest bardzo dużo. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ by poruszać się sprawnie w tym obszarze niezbędne jest posiadanie wiedzy z różnych obszarów stomatologii oraz łączenie jej ze sobą. Wychodząc naprzeciw tym problemom, wspólnie z dr n. med. Bohdanem Bączkowskim przygotowaliśmy szkolenie, które pokaże Ci w jak to zrobić. Protetyka, biomechanika, materiałoznawstwo, współpraca z technikiem czy umiejętność komunikacji z pacjentem to tylko niektóre z zagadnień, które musisz opanować, by z powodzeniem pracować z uzupełnieniami ruchomymi

Na rynku szkoleniowym do tej pory praktycznie nie było możliwości kształcenia się w tym temacie. Osoba chcąca rozwijać się w tym obszarze była zdana wyłącznie na siebie lub podpatrywanie bardziej doświadczonych kolegów. Na pewno wpływ na tą sytuację ma fakt, że żyjemy w świecie Instagrama, a temat bezzębia czy protez szkieletowych nie jest tematem, który dobrze się klika. Jednak uzupełnienia ruchome dotyczą ogromnej ilości lekarzy oraz ogromnej liczby pacjentów, którzy nie zawsze są w stanie pozwolić sobie na prace “premium”. Z tego powodu tak ważne jest, by dać Wam szansę na wymianę doświadczeń i rozwój swoich kompetencji w tym obszarze. Nasz kurs to idealny wybór dla wszystkich, którzy szukają rzetelnej wiedzy opartej na sprawdzonych algorytmach pracy, która zwiększy satysfakcję z wykonanego leczenia - Twoją i pacjenta. 

Na kursie nauczysz się jak planować leczenie za pomocą uzupełnień ruchomych. Dowiesz się jak poprawnie przeprowadzić wywiad z pacjentem oraz jakie badania diagnostyczne musisz wykonać przed rozpoczęciem leczenia. Ale 3 dni, które spędzimy razem, to przede wszystkim intensywne ćwiczenia praktyczne, podczas których nauczysz się: jak zaprojektować protezę szkieletową, jak pobierać wyciski pod protezy szkieletowe, jak przygotować łyżkę indywidualną u pacjenta bezzębnego, jak u takiego pacjenta wykonać wycisk anatomiczny i czynnościowy oraz jak ustalić zwarcie centralne. Wszystkie te procedury zobaczysz na żywo podczas pokazu wykładowcy, a następnie wykonasz je samodzielnie pod jego kontrolą. Na szkoleniu omawiamy również tematy związane z opieką nad pacjentami już pod oddaniu pracy. Nauczysz się protetycznego zaopatrzenia pacjentów bezzębnych protezami typu OVD wspartymi na wszczepach śródkostnych. Dowiesz się również jak szybko naprawić uszkodzoną protezę oraz jak powinny przebiegać wizyty kontrolne u pacjentów użytkujących uzupełnienia ruchome. 

Na tym szkoleniu poznasz sprawdzone algorytmy postępowania, wypracowane na bazie ponad 20-letniego doświadczenia w wykonywaniu uzupełnień ruchomych przez dr n. med. Bohdana Bączkowskiego. Poznasz protokół pracy, który będziesz mógł wprowadzisz do swojego warsztatu już następnego dnia pracy. Dzięki temu wzrośnie zadowolenie Twoich pacjentów, a Twoja praca stanie się prostsza i mniej stresująca. Na samym kursie możesz zawsze liczyć na pełne wsparcie prowadzącego. Na każdym etapie warsztatu dostaniesz odpowiedzi na Twoje pytania oraz konkretne wskazówki jak możesz poprawić swoją technikę pracy. Podsumowując, po tym szkoleniu dostaniesz od nas wszystkie narzędzia jakie są Ci potrzebne, by poradzić sobie praktycznie z każdym przypadkiem klinicznym.

Czego nauczę się na szkoleniu?

 • jak zaplanować leczenie pacjenta z wykorzystaniem uzupełnień ruchomych - wywiad, diagnostyka oraz szczególny nacisk na planowanie leczenia

 • jak poprawnie zaprojektować protezę szkieletową wspomagając się analizą paralelometryczną

 • jak preparować zęby pod ciernie przy protezach szkieletowych oraz jak łatwo poprawić utrzymanie protez szkieletowych poprzez korektę powierzchni zębów

 • jak pobierać wyciski pod protezy szkieletowy za pomocą techniki kombinowanej

 • jak przygotować łyżkę indywidualną do wycisków pod finalną pracę u pacjenta bezzębnego

 • jak poprawnie wykonać wycisk anatomiczny i czynnościowy u pacjenta bezzębnego

 • jak poprawnie ustalić zwarcie centralne u pacjenta bezzębnego oraz jak korzystać z łuku twarzowego w tym procesie

 • jak oddawać i kontrolować protezy

 • jak szybko i sprawnie naprawiać protezy

 • jak poprawnie opiekować się pacjentami stosującymi uzupełnienia ruchome już po oddaniu pracy (wizyty kontrolne oraz niezbędne korekty)

 • techniki wyciskowe stosowane w leczeniu pacjentów protezami OVD, dostosowanie łyżek wyciskowych

 • dobór transferów, wyciski czynnościowe

Program szkolenia

Część teoretyczna

8 h
Wykłady na te tematy usłyszysz na żywo w trakcie szkolenia stacjonarnego.
Diagnostyka pacjenta bezzębnego
 • charakterystyka leczenia i badanie pacjenta 
 • zmiany w układzie stomatognatycznym u pacjentów geriatrycznych – co powinno zwrócić naszą uwagę
 • biomechanika u pacjentów bezzębnych 
 • przegląd teorii ustawiania zębów 
 • psychologia a leczenie pacjentów z całkowitymi brakami uzębienia
 • jak wspomóc się w osiągnięciu sukcesu terapeutycznego
Wyciski
 • omówienie technik i materiałów wyciskowych stosowanych w bezzębiu
 • znajomość procedur labolatoryjnych
Okluzja w bezzębiu
 • techniki ustalania centralnego zwarcia 
 • linie orientacyjne – które są konieczne, a które możemy pominąć
 • aspekty estetyczne w leczeniu pacjentów bezzębnych – czy zawsze musimy ustalać wszystko książkowo
 • jak zastosować łuk twarzowy u pacjenta bezzębnego
 • nastawy artykulatora w leczeniu pacjentów z całkowitymi brakami w uzębieniu
Opieka i wizyty kontrolne
 • tips&trics na wizycie „kontrola próbnych protez” – dlaczego jest ona tak ważna
 • oddanie protez i opieka następowa
 • wizyta kontrolna po zakończeniu leczenia – jak uniknąć grzechu zaniechania
Protezy typu OVD
 • leczenie pacjentów bezzębnych protezami typu OVD opartymi o wszczepy stomatologiczne 
 • planowanie leczenia – na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę
 • różnice w postępowaniu klinicznym i laboratoryjnym
 • skaner wewnątrzustny – czy jest dobrym rozwiązaniem
Powikłania
 • stomatopatia protetyczna – diagnostyka i leczenie 
 • naprawy i podścielenia protez
 • kiedy wiesz, że proteza nadaje się do ww. zabiegu
 • postępowanie kliniczne i laboratoryjne w różnych wariantach
Protezy szkieletowe i częściowe osiadające w praktyce klinicznej
 • wskazania do zastosowania poszczególnych uzupełnień ruchomych
 • diagnostyka i badania dodatkowe
 • okluzja w uzupełnieniach ruchomych
 • ocena zębów filarowych pod kątem ich rozmieszczenia i zakotwiczenia
 • biomechanika protez ruchomych
 • przygotowanie jamy ustnej do leczenia protezami ruchomymi
 • ustalenie centralnego zwarcia w zależności od rodzaju braków zębowych
 • analiza płaszczyzny okludalnej
 • przygotowanie zębów filarowych - schemat postępowania
Uzupełnienia kombinowane
 • podział elementów precyzyjnych
 • zastosowanie poszczególnych rozwiązań
 • techniki preparacji pod uzupełnienia kombinowane
 • różnice w technikach wyciskowych w zależności od typu uzupełnienia

Część praktyczna

16 h
Wszystkie omawiane procedury zobaczysz najpierw na żywo podczas pokazu prowadzącego. Następnie wykonasz je samodzielnie, otrzymując na każdym etapie cenne wskazówki od wykładowcy.
Protezy szkieletowe i częściowe
 • ustalenie centralnego zwarcia w zależności od rodzaju braków zębowych
 • analiza płaszczyzny okludalnej
 • przygotowanie zębów filarowych - schemat postępowania w obrębie szkliwa i wypełnień na modelach gipsowych
Planowanie i projektowanie protez
 • planowanie i wstępne projektowanie protez szkieletowych i częściowych osiadających w różnych warunkach klinicznych na modelach
Uzupełnienia kombinowane
 • samodzielna preparacja zębów filarowych pod uzupełnienia kombinowane 
 • wyciski
Protezy całkowite
 • wybór łyżek wyciskowych 
 • wykonanie wycisków anatomicznych i określenie zasięgu łyżek indywidualnych
 • wykonanie modeli anatomicznych
 • samodzielne wykonanie łyżek indywidualnych 
 • wyciski czynnościowe masami elastomerowymi - różne techniki
 • samodzielne ustalenie centralnego zwarcia 
 • transfer ustawienia szczęki względem płaszczyzny referencyjnej 
 • pokaz pobierania wycisku techniką przy ustach zamkniętych
Protezy OVD
 • techniki wyciskowe stosowane w leczeniu pacjentów protezami OVD
 • dostosowanie łyżek wyciskowych
 • dobór transferów 
 • wyciski czynnościowe
Naprawa protez

Materiały bonusowe

2 h

Dodatkowe wykłady, które pozwolą Ci na poszerzenie wiedzy w obszarze tematyki kursu.

Webinar
Wyciski protetyczne
71 min
Webinar
Opieka następowa u pacjentów użytkujących uzupełnienia ruchome
43 min

Opinie naszych uczestników

10/10 Dużo praktyki jak i wiedzy teoretycznej. Podobały mi sie też te rzeczy, które wykonuje technik.
Klaudia Palińska
Na 6+!
Ewa Szczygieł

O wykładowcach

dr n. med.

Bohdan Bączkowski

Od blisko 20 lat związany z Akademią Medyczną w Warszawie, na której najpierw studiował, a obecnie pracuje na stanowisku asystenta, prowadząc zajęcia kliniczne ze studentami. Za swoje osiągnięcia dydaktyczne był wielokrotnie nagradzany przez rektora WUM. W 2001 roku odbył staż w Międzynarodowym Centrum Implantologicznym w Touluse we Francji. W roku 2007 roku otrzymał certyfikat umiejętności z zakresu implantologii stomatologicznej. Jest członkiem Interdyscyplinarnego Centrum Implantologicznego działającego przy Katedrze Protetyki Stomatologicznej WUM. Wziął udział w ponad 30 konferencjach krajowych i międzynarodowych. Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji - skryptu dla studentów z zakresu implantologii, uzupełnień stałych i materiałoznawstwa stomatologicznego oraz dwóch monografii. Ustawicznie poszerza swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Jest nie tylko doskonałym lekarzem praktykiem, ale także nauczycielem akademickim.

Dlaczego my?

Więcej praktyki, mniej teorii

Na naszych szkoleniach otrzymasz tylko praktyczne informacje, które pozwolą Ci przejść najkrótszą drogą z punktu, w którym jesteś do punktu, w którym chcesz być.

Doświadczenie

Na swoim koncie mamy: ponad 883 zrealizowanych szkoleń, ponad 11 180 przeszkolonych osób i te liczby wciąż rosną.

Platforma e-learningowa

Nasza znajomość nie kończy się na szkoleniu. Dzięki naszej platformie e-learningowej możesz wrócić do materiałów online, ugruntować swoją wiedzę i zadać dodatkowe pytania wykładowcy. 

Zero sprzedaży

Nie prowadzimy sprzedaży sprzętu czy materiałów - wiedza, którą dostaniesz, jest w 100% obiektywna i uniwersalna.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Czy warto starać się o dofinansowanie na nasze szkolenia? Naszym zdaniem zdecydowanie tak! Przeczytaj nasz poradnik lub skontaktuj się z Tomkiem, który odpowie na Twoje pytania.
Dowiedz się więcej

Inne terminy tego szkolenia

szkolenie stacjonarne nowość

Protezy całkowite, częściowe i szkieletowe | 2. edycja

dr n. med.

Bohdan Bączkowski

12.04.2024 r. - 14.04.2024 r.

Kraków

5450 zł

14 wolnych miejsc

Szczegóły

Szkolenia o podobnej tematyce

szkolenie hybrydowe

Szlifowanie zębów pod korony i mosty | moduł 1

dr n. med.

Bohdan Bączkowski

Szczegóły
szkolenie hybrydowe

Szlifowanie zębów pod korony i mosty | moduł 2

dr n. med.

Bohdan Bączkowski

Szczegóły
szkolenie hybrydowe

Opracowanie zębów pod wkłady koronowo-korzeniowe

dr n. med.

Bohdan Bączkowski

Szczegóły
szkolenie stacjonarne

Kompleksowe leczenie pacjentów | badanie, diagnostyka, kwalifikacja

lek. dent.

Karol Babiński

Szczegóły

Skontaktuj się z nami

Specjalista ds. szkoleń

Aneta Stachowicz

Specjalista ds. szkoleń

Tomasz Bręczewski

Dostosowujemy się do Ciebie

Używamy plików cookies, dzięki którym nasza strona jest dla Ciebie bardziej przyjazna i działa niezawodnie. Pozwalają one również dopasować treści i reklamy do Twoich zainteresowań. Jeśli się nie zgodzisz, reklamy nadal będą się wyświetlać, ale nie będą dopasowane do Ciebie.

Zostałeś zapisany do newslettera. Dziękujemy!
Wiadomość została wysłana! Dziękujemy!
Ups, wystąpił błąd. Spróbuj ponownie.
Dane adresowe są niekompletne. Uzupełnij dane żeby przejść dalej.